Poštovani korisnici, dobro došli na Portal NA VODI

Svakim pristupom Internet adresi www.navodi.com portala NA VODI ili bilo kom njegovom delu ili poddomenima smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih Internet strana, kao i da ih u celosti prihvata.

AUTORSKA PRAVA - Redakcija portala NA VODI je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, foto, video i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na portalu prenosi. Ukoliko posetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi bilo koji deo portala bez pisane saglasnosti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava redakcije i vlasnika portala NA VODI. U slučaju povrede autorskih prava, redakcija NA VODI u skladu sa zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete. Redakcija NA VODI će odmah razmotriti primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na portalu povređeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija, video i audio materijal i dr. biće skinuti sa portala.

KOMENTARI POSETILACA - Kada je reč o interaktivnim sadržajima (komentarima posetilaca), redakcija NA VODI zadržava pravo da ne objavi sadržaje kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju.

LINKOVI NA DRUGE INTERNET STRANE - Redakcija NA VODI ne snosi odgovornost za sadržinu Internet stranica izvan svog portala.

OGLAŠAVANJE - Redakcija NA VODI nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu, jer se radi o poslovnom odnosu između posetioca portala i oglašivača.

IZMENE I DOPUNE - Redakcija NA VODI može u svako doba da izmeni i dopuni ova pravila, koja se primenjuju od dana objavljivanja na portalu.


© 2006 - 2017 Portal NA VODI
www.navodi.com
Sva prava zadržana